Juristi Francijas online!


Kas pārstāv klientus Tiesā. Mēģinājums strīdu izšķiršanas pirms izmēģinājuma. Starpniecība


dokumentu sagatavošana un iebildumiem

Pārstāvība klientu intereses Tiesā Starpniecības Mūsu juristiem ir ieguvis ievērojamu pieredzi pārstāvēt klientu intereses šķīrējtiesā un tiesas ar vispārējo jurisdikcijulai jebkāda veida pretrunas un visos procedūras posmos Juridiskā sniegtajiem pakalpojumiem ietver dokumentācijas sagatavošanā iztiesāšanai. pierādījumus pārvaldība. pārstāvība tiesās.

kura mērķis ir efektīva no strīda izšķiršanas

un jebkurš pakalpojums.

ar labāko iespējamo rezultātu klientam.