Juristi Francijas online!


Izjaukt īpašuma, lietojuma un kailām īpašuma


Īpašumtiesības uz īpašumu

kas var tikt sadalīts starp lietojumu un tukša atbildību par citiem.